CO MÁME ZA SEBOU

Během 16 let jsme se pustili do spousty věcí

Zeleň střežíme a obnovujeme

Pustili jsme se do kompletní revitalizace parku Přemyslovo náměstí, V rámci této revitalizace dochází k obnově a prořezu dřevin, ale i k opravě cestní sítě a mobiliáře uvnitř parku. Součástí je i oprava komunikace od kapličky po ulici Tilhonovu.

Pravidelně jsme prováděli a i nadále provádíme dendrologické průzkumy v celé městské části s následným přijetím potřebných opatření u stromů a dřevin, které potřebují zásah.

Zároveň je také v lokalitě mezi garážovým dvorem a ulicí Prostějovskou vypracovaná studie revitalizace prostranství s důrazem na péči o zeleň.

Stěžejní projekty:

 

269613375_1575605022805505_3571420278267966080_n.jpg
Lodžie.jpg

Nájemné držíme - komfort bydlení se zvyšuje

Městská část má ve správě bytový fond zhruba s 900 byty. Dlouhodobě se snažíme o udržitelnou hladinu výše nájemného, které při dnes již tak napjatých cenách energií nezatíží rozpočty domácností.

Veškeré vybrané nájemné vždy vracíme zpět do správy bytového fondu, ze kterého bydlení zkvalitňujeme.

Získali jsme 50 mil. na výtahy a lodžie. Dědická a Bučovická se dočká výtahů letos a příští rok, na řadu přijde co nejdříve také Rousínovská a Prostějovská.

Lidem na Tilhonové a Vlnité vybudujeme nové lodžie už příští rok.

Stěžejní projekty:

Rekonstruujeme řadu sportovišť

Každoročně vypisujeme dotační titul pro možnost čerpání finanční podpory ze slatinského rozpočtu pro spolky a sdružení věnující se dětem a sportovcům na území naší městské části.

V minulých letech jsme z dotačních prostředků městského rozpočtu zrekonstruovali sportovního hřiště při ZŠ Jihomoravské náměstí. Nové sportovní prostranstvív pro petanque a míčové sporty vyrostlo také na ulici Černozemní.

 

Městská část navíc stále drží územní rezervu pro možnost vybudování velkého sportoviště s multifunkční halou za ulicí Hviezdoslavova. Pro sport a oddech také průběžně revitalizujeme  plácky ve vnitroblocích v sídlišti. Pro letošní rok je v plánu prostor mezi ulicí Rousínovskou a Dědickou.

Stěžejní projekty:

Černozemní_1.jpg
149442808_1338919856474024_3661412225722348471_n.jpg

Dopravě se brzy uleví

Slatina je oproti jiným městským částem neúměrně zatížena dopravou plynoucí z průmyslové zóny Černovická terasa, která dává zaměstnání lidem z celého města i Jihomoravského kraje. Proto už dlouhé roky bojujeme za to, aby tato průmyslová zóna byla přímo napojena na dálnici D1. Po dlouhých letech tahanic o pozemky a  získání stavebního povolení jsme konečně v cíli. Ředitelství silnic a dálnic deklarovalo zahájení mimoúrovňové křižovatky na rok 2024 což budeme ostražitě hlídat.

Za dobu působení sociální demokracie na slatinské radnici zde vyrostlo 176 nových parkovacích míst, a to zejména ve vnitroblocích. Plánujeme prověřit možnosti výstavby parkovacích domů na záchytných parkovištích sídliště.

Přes velký boj na poli magistrátní politiky jsme před 10 lety zabránili příchodu Amazonu do Slatiny a v letošním roce jsme zastavili rozvoj logistických hal na území letiště. 

 

Spolupracujeme s Jihomoravským krajem na přípravě nového obchvatu Slatiny

Stěžejní projekty:

Komunitní život

Řečkovice se mohou pochlubit dlouholetou folklórní a komunitní tradicí. Proto jsme na kulturní život v naší čtvrti nikdy neváhali vynaložit výrazné částky a energii. Uskutečnily se desítky akcí pro malé i velké, podporujeme místní spolky a organizace. Oživili jsme areál bývalého pivovaru a připravujeme jeho rekonstrukci. Poprvé jsme také v listopadu 2021 uspořádali Svatomartinské slavnosti.

Školství a bezpečnost je prioritou

Úroveň školství a vzdělání dětí ve Slatině je pro nás jednou z naprostých priorit.

 

Za posledních 16 let jsme vybudovali 168 nových míst v MŠ. V současné době zpracováváme studii na využití zadního areálu školy v místě družiny kde bychom rádi postavili další třídu MŠ a nový objekt družiny.

 

Vyprojektovali jsme nástavbu a zajistili financování ze státního dotačního programu na ZŠ Přemyslovo náměstí. Stavba čtyř nových odborných učeben v předpokládané hodnotě 45 milionů korun bude zahájena o prázdninách 2022.

Zrealizovali jsme I etapu kamerového systému, která zahrnuje prvních 5 kamer, jež hlídají veřejné prostranství a jsou obsluhovány strážníky MP. Dohled probíhá přímo z nové služebny MP v ul. Kovárensaké, pro kterou jsme vytvořili podmínky a zrealizovali její přesun do Slatiny v roce 2020.

Stěžejní projekty:

 

  • Nová nástavba na ZŠ Přemyslovo náměstí

  • Výstavba nových učeben

  • Podpora mateřských a základních škol

  • Nová hasičská zbrojnice

263407160_1542086962823978_5364138402563819971_n.jpg
ides_projekt.png

Nový kulturní sál pro 250 lidí

Každý rok vypisujeme dotační titul pro možnost čerpání finanční podpory ze slatinského rozpočtu pro spolky a sdružení věnující se kultuře na území naší městské části.

  

Každoročně pořádáme pásmo Slatinských vánoc. Letos proběhne již 14. ročník Slatinského kulturního léta. Před 15 lety jsme vytvořili seriál koncertů, který je v rámci Brna zcela unikátní. 

V posledních letech jsme také vyprojektovali nový kulturní sál pro 250 lidí a do konce roku 2022 očekáváme, že obdržíme stavební povolení.

Několik let jsme připravovali kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice. Uskutečnila se před dvěma lety a zbrojnice nyní patří k nejmodernějším v jihomoravském regionu.

Stěžejní projekty: