Ve Slatině se zvýší bezpečnost na silnicích

Aktualizováno: 11. 5.

Větší počet bezpečných přechodů chystá pro své občany slatinská radnice. Na jaře tohoto roku bude upraven přechod pro chodce na ulici Hviezdoslavova u konečné trolejbusové linky 33, rekonstruován bude také přechod na ulici Hviezdoslavova u supermarketu Penny, kde dojde k prodloužení nevyhovujícího ostrůvku a na povrch vozovky bude položena speciální červená protismyková vrstva. V plánu pro rok 2022 jsou i další stavební práce, jejichž cílem je zajistit vyšší bezpečnost v městské části Brno-Slatina.

Investice do infrastruktury jsou pro slatinskou radnici v roce 2022 prioritou. V posledních letech trápila řadu občanů Slatiny situace v okolí konečné stanice trolejbusové linky 33. „V tomto úseku ulice chybí veřejné osvětlení, a proto je ve večerních hodinách přecházení v těchto místech velmi nebezpečné. Od minulého roku je z bezpečnostních důvodů u přechodu pro chodce dočasně snížena nejvyšší povolená rychlost na třicet kilometrů v hodině. Přechod by měl být doplněn provizorním středovým ostrůvkem a řízen pomocí semaforu, což významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochraně chodců,“ přibližuje situaci Petr Semrád (ČSSD), radní městské části Brno-Slatina.


Bezpečnost a kvalitnější infrastruktura na prvním místě


Za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu se radnice rozhodla pořídit další, v pořadí již třetí, měřič rychlosti vozidel, který by měl být instalován ve směru do centra za ulicí Slavkovská. Klíčovou stavbou pro plynulejší průjezd při výjezdu ze Slatiny bude přestavba kruhového objezdu Holzova-Bedřichovická, jejímž cílem je rozšířit kruhový objezd na dva jízdní pruhy v každém směru a doplnit chodníky okolo celého prostoru.


Chodníků v rámci městské části bude vybudováno mnohem více. Ve fázi projektové přípravy je doplnění chodníků v ulici Hviezdoslavova, které by měly být téměř jeden kilometr dlouhé, podél silnice vedoucí od firmy REDA k již zmíněnému supermarketu Penny. Tím se vytvoří souvislý úsek pro chodce od ulice Holzova až k Bělohorské.


Přibude i veřejné osvětlení a bude vyměněn povrch na vozovce


Radnice v současné době také řeší výstavbu veřejného osvětlení v části od ulice Slavkovská směrem k ulici Bedřichovická.Projekt je téměř hotový, nicméně ho komplikuje majetkoprávní vypořádání zbylých pozemků,“ doplňuje Semrád a přibližuje situaci kolem dalšího velkého projektu, který by měl být v budoucnu vyřešen.


„Z důvodu špatného povrchu vozovky jsme požádali vlastníka komunikace, kterým je Jihomoravský kraj, o rekonstrukci silnice Hviezdoslavova v celém úseku. Z časového hlediska se jedná o složitý projekt s ohledem na vodovod z roku 1930, který je v nevyhovujícím stavu a je nutné ho vyměnit. Věříme, že nejen tento, ale všechny uvedené záměry a projekty se nám podaří v budoucnu zrealizovat a zvýšíme tak úroveň infrastruktury ve Slatině,“ uzavírá Semrád.