Příprava kulturně společenského centra pokračuje

Aktualizováno: 10. 5.

Je to více než rok, kdy jsme si s panem starostou Jiřím Idesem povídali o přípravě výstavby kulturně společenského sálu s vyhovujícím zázemím na území městské části – v lokalitě při ulici Zlínská. Tento záměr jednomyslně schválilo slatinské zastupitelstvo už v prosinci 2019 a pověřilo vedení městské části, aby pracovalo na dalších krocích. Dnes jsme se pana starosty zeptali, v jaké fázi se nacházíme nyní.

Naposledy jsme hovořili o studii, která měla v co nejbližší době přejít do projektové dokumentace. Kam se tento krok posunul?


Úvodem musím sdělit, že jsem velmi spokojen s tím, že prozatím se nám daří plnit harmonogram prací přesně podle plánu. Vybrali jsme projektanta, zvítězila firma INTAR a.s. s vysoutěženou částkou 4 179 500 Kč, což jsou finance, které máme pokryty z rozpočtu města Brna. Zadáním této zakázky je dopracování dokumentace do stupně stavebního povolení.


Od dubna probíhají pravidelné pracovní výbory a konzultace s projektanty. Momentálně řešíme zejména dispozice interiéru, a hlavně provozní záležitosti celého objektu i podzemního parkování. V jednom z nejbližších čísel Aktualit o Slatině představíme nové vizualizace sálu, aby občané viděli, jak daleko se posunuly přípravy a věřím, že se setkají se spokojeností. Prakticky se už dostáváme i do detailních záležitostí interiéru. Otazníků je ještě mnoho, ale posouváme se stále dál. Osobně mám z postupu příprav velmi dobrý pocit. Pro rekapitulaci bych ještě uvedl, že v objektu vznikne nejen sál, ale také kavárna a klubovny pro volnočasové aktivity, tedy například zázemí pro aktivity organizací pracující s dětmi, pro různé kroužky, ale i pro seniory a další.


Po veřejném projednání samotného záměru podalo 167 občanů, především z ulice Strážnická, petici, ve které požadovali, aby byla pro sál vybrána jiná lokalita. Na společných jednáních jste se domluvili na spolupráci, jejímž cílem bude najít nejvhodnější možné řešení, se kterým se signatáři petice ztotožní…


Jak jsem již dříve opakovaně uváděl, tak lokalita je schválena jednomyslně celým zastupitelstvem naší městské části, tedy neměnná. Samozřejmě ale platí, že ve fázi, kdy budeme řešit záležitosti týkající se exteriéru, tedy okolí sálu, kterým se iniciátoři petice zabývali, tak budou přizváni ke konzultacím a bude-li to alespoň trošku možné, tak se jim budeme snažit vyjít vstříc. Petice se zabývala zejména řešením parkování, zeleně, potenciálním hlukem z provozu sálu a parkování během výstavby. Až na poslední zmíněné je vše k diskusi a projektanti již mají zadání hledat řešení.


Dá se v této chvíli předpokládat časový harmonogram následných kroků?


Rád bych, abychom začátkem příštího roku získali stavební povolení a mohli se začít zajímat o řešení finančních prostředků na samotnou výstavbu. Zajistit finance na její realizaci nebude vůbec lehký úkol, ale jako věčný optimista věřím, že se to podaří a ve Slatině tak v nejbližších letech vyroste krásný, spoustu let očekávaný sál, který si zasloužíme.